apjunkti

1 apjùnkti intr. apsiprasti: Apjùnko, ir barimas nebepadeda Up. Jau yra apjunkę tokius griekus girdėti Šts. [Kiti] tarp jų (medžių) būtinai apjunko ir be kokio dangčio ištur žiemą po pliku dangu S.Dauk. „Prašau pasižiūrėti šį dokumentą“, – pasakė tas, jau truputį apjunkęs . | Šaltas neik pri ligonio, reik apjùnkti (apšilti) Šts. | refl.: Kaip apsijùnkau, man ten dabar linksma gyvent . Apsijunko ir katinas su šunyčiu Db. Aš tai ne tep labai [bijaus], apsijùnkstu Lp. \ junkti; apjunkti; atjunkti; įjunkti; nujunkti; pajunkti; prijunkti; sujunkti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apsimalvinti — apsimal̃vinti; B apjunkti. malvinti; apsimalvinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atjunkti — 1 atjùnkti intr. 1. atprasti žįsti: Aš jau nuo mamos pieno atjunkęs rš. Par kiek laiko veršis ir atjunko nu karvės Up. Kumeliukas nuo kumelės jau šiaip taip atjùnko Skr. 2. atprasti, nujunkti: Jau atjunko arklys nuo avižų Žln. Lengviau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • junkti — 1 jùnkti, sta, o intr. K, BŽ494; SD206, B, R, MŽ, M 1. atprasti nuo žindimo: Vaikas jùnksta nuo krūties Š. Paršiokai negreit jùnksta Ds. 2. prasti, jaukintis: Aš jùnkstu prie jojo ir noriu prijunkti J. Kiaulė veikiai jùnksta į bulbes Š. Jie… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nujunkti — 1 nujùnkti intr. 1. nuprasti žįsti: Nujunko vaikas nu papo Vkš. Nepieningos kiaulės greit paršai nujùnksta Dkš. Jau teliokas nujùnko Ds. 2. nuprasti: Ar nenujùnkai nuo darbų? Pc. Kaip išejo ta mano Petronė į kitą kaimą tarnauti, ir nujunkau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pajunkti — 1 pajùnkti intr. paprasti, įprasti: Aš pajùnkus kožną nedėlią eit Arm. Jis (katinas) pajunkęs ant kelių gulėt Lzd. Mes jau seniai pajùnkę (supratę viena su kita) Lzd. Per ilgą laiką žmogus prie visko pajunksta Mrs. Koc nepajùnk rūkyt! Pls.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prijunkti — 1 prijùnkti intr. priprasti: Jis prijùnko prie manęs J. Kurs prijùnksta pri žmogaus, tas jaukintinis J. Buvo linksmas, lipšnus, greit prie visų prijunkdavo rš. Prijùnko kiškelis an žalias rūteles Ad. Bernai prijùnksta į mergas kap kiaulė į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sujunkti — 1 sujùnkti intr. suprasti: Sujunkti (susigyventi, susidraugauti) buvo lengviau nekaip nujunkti Brs. Kaip tuodu aviukai sujunko Skr. Abidvi taip sujùnko Užv. Juodu jau visai sujùnkusiu Šlu. Jurgis su Kaze sujunko Grš. Karvukė sujunkus su itokiu …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įjunkti — 1 įjùnkti intr. įprasti: Neger, kad kiaulė įjunksta į žirnius B. Neįjùnkau ėsti agurkų J. Taip aš čia įpratus, įjunkus A.Vencl. Kiaulės į bulbes įjùnko J. Įjùnko į tą mergą, tai niekas nebepadės Jrb. Įjùnko gert Db. Gal nieko nebus iš mūs tų …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.